Skifriends en Allianz Global Assistance

Een reisverzekering is geen overbodige luxe!

Geniet van een optimale bescherming 24 op 24.

Exclusive Selection*

7% van de totale reissom

Open pdf  

Annulering

- voor het volledige bedrag van de reissom
- terugbetaling in geval van ziekte, ongeval, overlijden, nieuwe baan, herexamen, zwangerschap via kunstmatige inseminatie…

Dekking van voorafbestaande ziektes zonder vrijstelling

Assistance Personen

- onbeperkte medische kosten
- onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval,…
- medische nabehandelingskosten in België tot € 6250/persoon
- opsporings- en reddingskosten tot € 6250/persoon
- catastrofedekking: verlenging verblijfkosten tot € 600/persoon

Forfaitaire vergoeding van € 50 / dag vanaf 2e dag hospitalisatie in het buitenland

Compensatiereis

- voor het volledige bedrag van de reissom

Reisgoed / bagageverzekering

- vergoeding bij diefstal, beschadiging, zonder vrijstelling
- dekking van waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal
- tot € 2000/persoon
- tot € 400/persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage

Kapitaal reisongevallen

- vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit
- tot € 12500/persoon

Assistance wagen (Europa)

- pechhulp, sleepdienst en repatriëring
- vervangwagen

*Enkel geldig voor inwoners van België en Nederland

Meer Informatie

Global Assistance Allianz
Zwaluwenstraat 2
B–1000 Brussel
Tel.: 02 290 64 11
Fax.: 02 290 64 19

Website: allianz-global-assistance.be